رئیس سازمان غذا و دارو گفت: ریشه تمامی مشکلات حال حاضر صنعت دارو سازی کشور، دیدگاه‌های سنتی و اکتفا به بازارهای داخلی است، ظرفیت‌های موازی فراوان برای اکثر داروهای ساخت داخل، باعث شده"عرضه" مازاد بر"تقاضا" به وجود آید.

رسول دیناروند در گفتگو با خبرنگار اجتماعی مرور نیوز درباره لزوم جهانی شدن صنایع دارویی اظهار داشت: در چند دهه اخیر توسعه صنایع دارویی، تابعی از راهبرد توسعه صنعتی کشور تلقی می‌شد، به همین دلیل راهبرد کلان توسعه صنعتی کشور در بیشتر صنایع، تولید به جای واردات است. البته این راهبرد فی نفسه راهبرد صحیح یا ناصحیحی نبوده است کما اینکه در بسیاری از صنایع که میزان وابستگی کشور بالاست؛ می‌تواند هنوز هم راهبرد مناسبی شمرده شود. به لحاظ منطق اقتصادی، بازار هر کشور اولین بازاری است که صنایع آن کشور باید در آن نفوذ کنند.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه مشکلات زمانی به وجود می‌آید که صنایع دارویی تنها به بازار داخلی اکتفا کند، گفت: متاسفانه این صنعت از ظرفیت‌های خود صادرات به درستی استفاده نشده است.

دیناروند در ادامه بااشاره به اینکه صنایع دارویی ایران قابلیت استفاده از نام تجاری مطرح و صادرات محصولات کیفی را دارا است و می تواند محصولات دارویی خود را در بازارهای جهانی با گستردگی و فراوانی بالا عرضه کند، گفت: اکتفا به بازار داخلی یعنی ماندن در وضعیت حال حاضر و موضوع تولید، در عصر تحولات سریع اقتصادی و تکنولوژیک، موضوعی نیست که بتوان به باقی ماندن آن در یک وضعیت پایدار اطمینان کرد.

به گفته رئیس سازمان غذا و دارو، کیفیت مناسب داروی ایرانی از یک طرف و حمایت‌هایی مانند عدم اعطای مجوز ورود به داروهای دارای مشابه ساخت داخل، موجب شده تا بازار کشور برای تولید کنندگان داخلی محفوظ بماند. بنابراین اگر نگاه‌ها صرفا متوجه بازار داخلی باشد، با ایجاد تفاوت‌ها وتحولات کمی وکیفی، حفظ همین بازار نیز دشواری‌هایی همراه خواهد داشت.

دیناروند بااشاره به این‌که ریشه تمامی مشکلات حال حاضر صنعت دارو سازی کشور، دیدگاه‌های سنتی و اکتفا به بازارهای داخلی است، گفت: ظرفیت‌های موازی فراوان برای اکثر داروهای ساخت داخل، باعث شده"عرضه" مازاد بر"تقاضا" به وجود آید، در واقع وقتی ظرفیت موازی ایجاد می‌شود معنایی جز معطل و غیر مفید شدن سرمایه، افزایش هزینه های سربار، اقتصادی نبودن تولید، کاهش بازده کارخانه، کاهش سود به دلیل رقابت های کمی و هزینه های بالای فروش، عدم توسعه توان رقابت پذیری و.... القا نمی‌کند.

رئیس سازمان غذا و دارو در خاتمه گفت: بخش اصلی مشکلات صنایع داخلی داروسازی به همین مساله اشباع بازار، باز می‌شود؛ پس باید پذیرفت که بازار داخلی را در یک مرحله نمی توان گسترش داد لذا راهکاری جز گسترش بازار فروش در خارج از مرز های کشور برای صنعت دارویی ما متصور نیست.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز