با اکثریت آرا اعضای شورای شهر تهران با استعفای نجفی شهردار تهران رد شد.

به گزارش مرور نیوز، با انجام رای گیری میان ۲۱ عضو شورای شهر تهران محمد علی نجفی شهردار تهران با ۱۶ رای مخالف و ۴ رای موافق همچنان شهردار تهران ماند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز