رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور، بر حضور فعال دانشجویان پرستاری در عرصه های صنفی و اجتماعی برای نمایان شدن هویت حقیقی جامعه پرستاری تاکید کرد.

به گزارش مرور نیوز به نقل از نظام پرستاری، علی محمد آدابی در جشن دانشجویان جدید الورود رشته پرستاری گفت: پوشیدن لباس پرستاری لیاقت می خواهد و قطعا دانشجویان این رشته لیاقت پوشیدن این لباس را داشته اند.

وی افزود: سازمان نظام پرستاری کشور با ۱۲۰ هیئت مدیره فعال در سطح کشور، بر آمده از بطن جامعه پرستاری است و حضور دانشجویان پشتوانه حرکت صنفی سازمان نظام پرستاری خواهد بود.

آدابی به معاونت پرستاری وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: این معاونت حامی سیاستگذاری های سازمان نظام پرستاری و کمک برای اجرای تصمیمات در سطح کشور است و انجمن های علمی پرستاری نیز وجود دارند که متنوع و بسیار فعال کار می کنند و خانه پرستار نیز به عنوان یک نهاد صنفی و سیاسی پرستاری، تحولات پرستاری را رصد و حمایت می کند.

وی افزود: انتظار سازمان نظام پرستاری از دانشجویان پرستاری این است که فعالیت های خود را در بخشهای مختلف به شکل منظم، خلاصه، رصد و ارزیابی کنند.

آدابی، عضویت افتخاری دانشجویان پرستاری در سازمان نظام پرستاری را یکی از فعالیت های آنان دانست و گفت: حضور دانشجویان برای ادامه حرکت به سوی اهداف پرستاری بسیار موثر و کارآمد خواهد بود، زیرا پرستار باید در بطن جامعه باشد و در مورد مسائل جامعه حساس باشد و از مسائل پیرامون خود نیز آگاهی کامل داشته باشد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز