چند تن از اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز خواستار تعویق جلسه رسیدگی به استعفای نجفی شدند.

به گزارش مرور نیوز، جلسه امروز شورای شهر تهران درخصوص استعفای نجفی شهردار تهران برگزار شد و چند تن از اعضای شورا از جمله نظری، خداکرمی، آروین، میرلوحی و الویری پیشنهاد دادند که از آنجا که برای تعیین سرپرست شهرداری  تهران نیاز به فکر بیشتر داریم، باید در روز یکشنبه به موضوع استعفای شهردار بپردازیم.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز