مکارم با ۱۴ رای به عنوان سرپرست شهرداری تهران انتخاب شد.

به گزارش مرور نیوز، اعضای شورای شهر تهران پس از قبول استعفای نجفی شهردار تهران ، پیشنهادات خود را برای سرپرستی شهرداری تهران تا انتخاب شهردار بعدی ارائه کردند که در این میان ۱۴ نفر پیشنهاد آقای مکارم را دادند و یک نفر نیز پیشنهاد محمد حقانی را داد.

پس از رای گیری این پیشنهاد در صحن، مکارم با ۱۴ رای از ۲۱ رای ماخوذه به عنوان سرپرست انتخاب شد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز