معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در شبکه اجتماعی خود تاکید کرد: با جدیت پیگیر لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت هستم.

به گزارش مرور نیوز، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در شبکه اجتماعی خود تاکید کرد: با جدیت پیگیر  لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت هستم.

وی با اشاره به پیگیری های انجام شده در این زمینه ادامه داد: طی روزهای اخیر با سران سه قوه و مقامات مسئول برای تسریع در تصویب، رایزنی داشته ام.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز