شیوه‌نامه رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان برای اجرا در سال 95 با امضای سرپرست وزارت آموزش و پرورش به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌های سراسر کشور ابلاغ شد.

به گزارش مرور نیوز، شیوه‌نامه رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان برای اجرا در سال 95 با امضای سید محمد بطحایی سرپرست وزارت آموزش و پرورش به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌های سراسر کشور ابلاغ شد. 

در مقدمه این شیوه نامه آمده است: پیرو شیوه نامه شماره 123788 به تاریخ 25 شهریور ماه 94، نحوه ارتقای مشمولین طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان به رتبه‌های حرفه‌ای، براساس مصوبه تاریخ نهم شهریور 94 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، با هدف ارزیابی سنجش شایستگی‌های معلمان برای انجام مسئولیت‌های آنان در حوزه تخصصی و گروه درسی برای تمام کسانی که از تاریخ اول فروردین ماه 95 شرایط لازم را کسب کرده باشند، ابلاغ می‌شود.

براساس بند «4» این شیوه نامه، ساختار اجرایی طرح رتبه بندی حرفه‌ای متشکل از شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش ، کارگروه اجرایی سرمایه انسانی در ستاد و استان و گروه‌های کارشناسی و ارزیابی منطقه و واحد آموزشی است و کار ارزیابی واحد آموزشی را انجام می‌دهند.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز