کلیات لایحه نرخ‌گذاری اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی در پنجاه‌ و نهمین جلسه علنی شورای شهر تهران روز یکشنبه به تصویب رسید.

به گزارش مرور نیوز، کلیات لایحه نرخ‌گذاری اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی در پنجاه‌ و نهمین جلسه علنی شورای شهر تهران روز یکشنبه به تصویب رسید.  

محمد علیخانی رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در خصوص نرخ کرایه های اتوبوسرانی گفت: کرایه اتوبوس از ۱۰ تا ۱۵ کیلومتر ۵۰۰ تومان، ۲۰ کیلومتر ۸۰۰ تومان و بیش از ۲۰ کیلومتر هزار تومان محاسبه شده است.

نرخ کرایه بخش خصوصی نیز از یک تا ۲.۵ کیلومتر ۶۰۰ تومان، ۲.۵ تا ۵ کیلومتر ۷۰۰ تومان، ۵ تا ۷.۵ کیلومتر ۸۰۰ تومان، ۷.۵ تا ۱۰ کیلومتر ۸۵۰ تومان، ۱۰ تا ۱۲.۵ کیلومتر هزار تومان، ۱۲.۵ تا ۱۵ کیلومتر ۱۰۵۰ تومان، ۱۵ تا ۱۷ کیلومتر ۱۱۰۰ تومان، ۱۷ تا ۲۰ کیلومتر ۱۲۰۰ تومان تعیین شده است.

نرخ جابه‌جایی مینی‌بوس‌ها نیز از یک تا ۲.۵ کیلومتر ۵۰۰ تومان، ۲.۵ تا ۵ کیلومتر ۶۰۰ تومان، ۵ تا ۷.۵ کیلومتر ۶۵۰ تومان، ۷.۵ تا ۱۰ کیلومتر ۸۰۰ تومان، ۱۰ تا ۱۲.۵ کیلومتر ۹۵۰ تومان، ۱۲.۵ تا ۱۵ کیلومتر هزار تومان، ۱۷.۵ تا ۲۰ کیلومتر ۱۰۵۰ تومان، بیش از ۳۰ کیلومتر نیز ۱۱۰۰ تومان محاسبه شده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز