ساکنین محدوده طرح ترافیک و مالکین خودرهای هیبریدی برای امکان تردد در محدوده طرح به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک شهر مراجعه کنند.

به گزارش مرور نیوز، ساکنین محدوده طرح ترافیک و مالکین خودرهای هیبریدی برای امکان تردد در محدوده طرح ترافیک سال جاری پس از تکمیل مراحل ثبت‌نام در سامانه، باید با در دست داشتن اصل مدرک به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک شهر مراجعه کنند.

ساکنان محدوده طرح ترافیک بادر دست داشتن کارت ملی- سند مالکیت‌ خودرو- کارت ماشین و سند منزل و مالکان خودروی هیبریدی با در دست داشتن سند ماشین کارت ماشین و کارت ملی باید به دفاتر خدمات الکترونیک شهر رفته و تاییدیه مدارکشان را بگیرند.

بر این اساس ساکنین محدوده طرح ترافیک و مالکین خودرهای هیبریدی پس از تاییدیه می توانند از 90 درصد تخفیف برای حضور در محدوده طرح ترافیک برخوردار شوند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز