معاون اول قوه قضائیه طی بخشنامه‌ای به روسای کل دادگستری رعایت ماده ۳۲ قانون وکالت را درباره الزام وکلا به الصاق قراردادحق الوکاله به وکالتنامه را یادآور شد.

به گزارش مرور نیوز، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه در بخشنامه‌ای با استناد به ماده ۳۲ قانون وکالت به رؤسای کل دادگستری سراسر کشور یاد آور شد: وکلا مکلفند نسخه‌ای از قرارداد وکالت را به همراه وکالتنامه ضمیمه دادخواست کنند.

ماده ۳۲ قانون وکالت مقرر می‌دارد: «وکلا باید با موکل خود قرارداد وکالت تنظیم و مبادله کنند و نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وکالتنامه به دفتر محکمه تسلیم دارند».

معاون اول قوه قضائیه در این بخشنامه خواسته است تا در صورت تخلف وکلا از مفاد ماده ۳۲ و یا تخلف از مواد مصرح در ماده ۳۴ قانون وکالت، قضات اقدام مقتضی را معمول و یا موضوع را به معاونت اول قوه قضائیه اعلام کنند.

بخشنامه اژه ای

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز