با موافقت اعضای شورا، خیابان شنگرف به نام استاد عبدالله انوار تغییر کرد.

به گزارش مرور نیوز، در  شصت و ششمین جلسه شورای شهر تهران طرح نامگذاری خیابان شنگرف در محدوده منطقه ٣ به نام استاد عبدالله انوار با ١٩ رای موافق تصویب شد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز