٢٧ میلیون و٤٣٩ هزار و٨٩٩ نسخه مراجعات سرپایی مربوط به پزشکان مستقل طرف قرارداد، توسط سازمان تامین اجتماعی در ٩ ماه منتهی به آذر سال گذشته رسیدگی شده است.

به گزارش مرور نیوز به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، بر اساس اعلام دفتر آمار ومحاسبات اقتصادی واجتماعی این سازمان، از مجموع نسخ رسیدگی شده در این بخش، ١١ میلیون و٣٢٢ هزار و٣٥٣ مورد مربوط به پزشکان عمومی بوده است که معادل ٤١,٣  مجموع نسخ رسیدگی شده را تشکیل می دهد.
همچنین ، ١٤ میلیون و٩٨٢ هزار و١٩٦ مورد متعلق به پزشکان متخصص (معادل ٥٤,٦ درصد) بوده است.
بر اساس این گزارش، یک میلیون و١٣٥ هزار و٣٥٠ مورد نسخه رسیدگی شده در همین دوره، مربوط به دندانپزشکان بوده که معادل٤,١درصد از مجموع نسخ رسیدگی شده در این بخش است.
گفتنی است، سازمان تأمین اجتماعی تا پایان آذر سال ٩٦ با ٢٣ هزار و ١٦ پزشک و دندانپزشک مستقل طرف قرار داد بوده و از آنها خرید خدمت انجام داده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز