مشاور معاون اول قوه قضاییه از اختصاص دادن یک کد به معتادان متجاهر بدون هویت خبر داد و گفت: این معتادان با دریافت کد تعیین هویت می‌شوند.

به گزارش مرور نیوز، حسین ذبحی مشاور معاون اول قوه قضاییه در ششمین نشست کمیته ملی کنترل و کاهش اعتیاد گفت: این کمیته یاور مهم ستاد مبارزه با مواد مخدر است.

رئیس کمیته ملی کنترل و کاهش اعتیاد با بیان بحث هویت دار کردن معتادان متجاهر بدون هویت، گفت: معتادانی در مراکز درمانی هستند که در حقیقت بدون هویت نیستند، اما هویت خود را پنهان می‌کنند.

وی ادامه داد: بیشتر این افراد بدون هویت، چون از خانواده و جامعه طرد شده‌اند، مدارک خود را در اختیار ندارند و بسیاری از این‌ها هم هویت خود را کتمان می‌کنند. حتی گاهی مشاهده می‌شود برخی از این معتادان در مراکز درمان، مجرمان تحت پیگرد قضایی هستند و این مراکز را مأمنی برای پوشش خود می‌دانند.

ذبحی از اختصاص دادن یک کد به معتادان متجاهر بدون هویت خبر داد و گفت: این معتادان با دریافت کد تعیین هویت می‌شوند، چون مددکاران در مراکز ماده ۱۶ نمی‌توانند از خدمات درمانی بیمه‌ای مناسب برای آنان استفاده کنند.

مشاور معاون اول قوه قضاییه، مطمئن‌ترین راه تعیین هویت را اسکن عنبیه عنوان کرد و گفت: سیستم تبدیل انگشت و اسکن عنبیه هر دو می‌تواند در تعیین هویت استفاده شود، اما عنبیه مطمئن‌ترین راه است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز