هیات بازرسی سازمان بازرسی کل کشور در وزارت کشور مستقر شده است.

به گزارش مرور نیوز، هیات بازرسی امور وزارت کشور و شهرداری‌ها (گروه وزارت کشور) از تاریخ 27 مهر تا 7 آذر سال جاری در وزارت کشور با موضوع "بررسی عملکرد وزارت کشور در انعقاد قراردادهای پژوهشی، تحقیقاتی و مطالعاتی" مستقر شده است.
چنانچه کارکنان و شهروندان در خصوص عملکرد و اقدامات این دستگاه اجرایی شکایت یا اعلاماتی دارند می‌توانند به هیات بازرسی مستقر واقع در میدان فاطمی ساختمان وزارت کشور مراجعه و یا با شماره تلفن گویای 136 و یا با شماره تلفن 88969037 تماس بگیرند. ضمناً سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور به‌ نشانی اینترنتی http://shekayat.bazresi.ir آماده دریافت شکایات و اعلامات شهروندان در این زمینه است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز