رئیس سازمان مدارس غیر دولتی گفت: آموزش و پرورش بر مراکز آموزش زبان و مهدهای کودک نظارت دارد.

به گزارش مرور نیوز، مرضیه گرد درباره نظارت بر مراکز آموزش زبان و مهد کودک‌ها گفت: با مد نظر قراردادن اختیارات شوراهای آموزش و پرورش روند توسعه مشارکت سرعت می‌گیرد.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی از توسعه مشارکت، مدرسه سازی، مدرسه داری و مدرسه یاری به عنوان سیاست‌های آموزش و پرورش دولت یازدهم یاد کرد و افزود: آموزش و پرورش راهی جز استفاده از توان مشارکت مردم ندارد و استفاده از ظرفیت‌های استانی یک ضرورت اجتناب ناپذیراست.

وی از نظارت آموزش و پرورش بر مراکز آموزش زبان، علمی آزاد و مهدهای کودک خبر داد و افزود: طبق قوانین، آموزش و پرورش بر این مراکز نظارت مستمر دارد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز