مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر طی نامه ای اعلام کرد مایع لنز با نام تجاری Free Base تولید شرکت صنعتی شکوهیه قم به علت عدم صدور مجوز توسط اداره کل و نداشتن سری ساخت ، تاریخ تولید و انقضاء و فقدان صاحب پروانههرچه سریعتر جمع آوری شود.

به گزارش مرورنیوز،  اکبر عبدالهی مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر در نامه ای به معاونت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمان زنجان اعلام کرد مایع لنز با نام تجاری Free Base تولید شرکت صنعتی شکوهیه قم از سوی سازمان  غذا و دارو مجوز صادر نشده است و با توجه به اینکه محصول فاقد سری ساخت، تاریخ تولید و انقضا و صاحب پروانه است و هر چه سریعتر نسبت به جمع آوری این محصول اقدام شود.

 

جمع آوری مایع لنز

در همین راستا نیز مهران ولائی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران به بیمارستان ها و مراکزی که زیر مجموعه خود اعلام کرد که نسبت به جمع آوری مایع لنز با نام تجاری  Free Base تولید شرکت صنعتی شکوهیه قم به علت عدم صدور مجوز توسط اداره کل و نداشتن سری ساخت ، تاریخ تولید و انقضاء و فقدان صاحب پروانه اقدام کنند.

مایع لنز

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز