بازار روز گلشهر کرج ساعت 6 صبح امروز طعمه حریق شد و به سرعت تمام بازارچه در آتش سوخت.

 به گزارش مرور نیوز، محمد یساولی - مدیرعامل سازمان آتش نشانی کرج در خصوص این حادثه گفت: «حدود ساعت 6 به نیروهای آتش نشانی خبر حریق داده شد و اولین نیروها کمتر از سه دقیقه خود را به محل حادثه رساندند.»

کسبه بازار بیمه نبودند

وی با بیان اینکه عامل حادثه همچنان نامشخص است، تاکید کرد: «کسبه بازار بیمه نبودند و با وجود سرعت عمل نیروها، بازارچه تخریب حدود 100 درصدی داشته است.» برخی منابع از اتصال سیم‌های برق و سرایت آتش خبر داده‌اند اما کسبه مال باخته این بازار، احتمال عمدی بودن حادثه را مطرح کرده‌اند؛ خوشبختانه این حادثه مصدومی نداشته است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز