دادگاه متهم مدرسه غرب تهران صبح امروز به صورت غیر علنی برگزار شد.

به گزارش مرور نیوز، دادگاه رسیدگی به اتهامات متهم یکی از مدارس غرب تهران (تعرض به گروهی از دانش آموزان مدرسه غیردولتی غرب تهران) صبح امروز پس از تکمیل پرونده در مجتمع قضایی ارشاد، برگزار شد.  با توجه به اینکه جرم رخ داده منافی عفت است، دادگاه غیر علنی آغاز شده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز