با حکم فرمانده نیروی انتظامی سردار نوریان به عنوان معاون اجتماعی ناجا معرفی شد.

به گزارش مرور نیوز، با حکم فرمانده نیروی انتظامی سردار نوریان به عنوان معاون اجتماعی ناجا معرفی شد.

بنابر این گزارش، همچنین با حکم فرمانده نیروی انتظامی سردار نوری نژاد به سمت رئیس کل بازرسی ناجا، سردار درویش به سمت مدیرعامل بنیاد تعاون، سردار کاکاوند به سمت فرمانده یگان حفاظت از شخصیت های ناجا و سرداران منتظرالمهدی و مجرد به سمت مشاورین فرماندهی ناجا منصوب شدند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز