نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی آغاز شد.

به گزارش مرورنیوز، نهمین جلسه رسیدگی به  اتهامات حمید باقری درمنی، مفسد اقتصادی دقایقی پیش و به صورت علنی آغاز شد.

در جلسات گذشته باقری درمنی به دفاع از خود در برابر شکایت های بانک ملی، شرکت نفت جی و شرکت بیمه ایران پرداخت. در این جلسه قرار است وکیل مدافع متهم به بیان دفاعیات خود بپردازد.

گفتنی است از جلسه پنجم، این دادگاه بنا به تشخیص رئیس دادگاه ابوالقاسم صلواتی به صورت علنی برگزار شد.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز