عضو شورای شهر تهران گفت: نظارت بر سرویس مدارس تنها بر عهده شهرداری نیست و بیشترین وظیفه برعهده مدارس، بخش خصوصی و نهایتا آموزش و پرورش است.

زهرا صدر اعظم نوری در گفت و گو با خبرنگار موج درخصوص نظارت شورا بر امنیت سرویس های مدارس گفت: نظارت بر سرویس مدارس تنها بر عهده شهرداری نیست و بیشترین وظیفه برعهده مدارس، بخش خصوصی و نهایتا آموزش و پرورش است.

وی ادامه داد: شهرداری موظف به حمل و نقل عمومی است که در قالب تاکسی، ون و اتوبوس می تواند در اختیار مدارس قرار داده و برآنها نظارت کند.

رئیس کمیسیون محیط زیست شورا با بیان اینکه نقش خانواده و مدارس در امنیت روانی و جسمی بچه ها در سرویس مدارس مهم تر از قانون است، گفت:  خانواده ها برای امنیت جنسی فرزندانشان باید مراقبت بیشتری داشته باشند  و تا جایی که امکان دارد برای فرزندان خود سرویس خصوصی نگیرند تا ضامن امنیت فرزندانشان شوند.

وی با اشاره به اینکه سرویس های خصوصی ممکن است استاندارد لازم را نداشته باشند، افزود:  باید ساز و کاری تعبیه شود تا امکانات لازم  برای خودروهایی که وظیفه حمل و نقل بچه ها را برعهده دارند کفایت کند.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به تصویب طرحی در شورا در رابطه با  ایمنی و استاندارد بیشتر سرویس مدارس دانش آموزان گفت: ما طرحی را تصویب و به شهرداری داده ایم و از آنها خواسته ایم تا برای امنیت سرویس های مدارس به شورا لایحه داده تا ما آن رااجرا کنیم.اما متاسفانه بعید است تا سال تحصیلی جدید این اتفاق رخ دهد و تاجایی که وظیفه مان بهمان اجازه می دهد عمل می کنیم.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز