تحقیق و اقدام برای کشف حقیقت در هر پرونده ای که در دادگاه مورد بررسی قرار می گیرد لازم است. از این رو ماده 362 قانون جدید آیین دادرسی کیفری این اقدام را در چارچوب قانونی قرار می دهد.

به گزارش مرور نیوز، ماده 362 قانون جدید آیین دادرسی کیفری، اعلام می کند که دادگاه علاوه بر رسیدگی به ادله مندرج در کیفرخواست یا ادله مورد استناد طرفین، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم است را با قید جهت ضرورت آن انجام می‌دهد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز