رئیس کل سازمان نظام پرستاری، با انتقاد از طرح هایی که منجر به تضعیف پرستاری در کشور می شود، از بیکاری 30 هزار پرستار بیکار در کشور خبر داد.

به گزارش مرور نیوز، اصغر دالوندی، رئیس کل سازمان نظام پرستاری،  با انتقاد از طرح هایی که منجر به تضعیف پرستاری در کشور می شود، از بیکاری 30 هزار پرستار بیکار در کشور خبر داد و در مورد بیمارستان زدایی در کشورهای پیشرفته گفت: کشورهای پیشرفته به سمت بیمارستان زدایی پیش می روند و بعد از گذشت چهار دهه از انقلاب ما هنوز دنبال ساخت بیمارستان هستیم و به حوزه (pre hospital) توجه نشده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۳۰ هزار پرستار بیکار در کشور داریم و در کشورهای پیشرفته به نسبت هر تخت سه پرستار وجود دارد، اما این رقم در ایران هشت دهم است بطوریکه شاخص تخت ایران پایین تر از عراق است.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری با اشاره به عدم اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری گفت: ۱۰ سال از تصویب قانون تعرفه گذاری گذشت اما این قانون در بیمارستان ها اجرایی نشده است. امیدواریم بودجه تعرفه پرستاری در بودجه سال ۹۸ کشور مطرح شود تا پرستاران نیز به حقوق خود دست یابند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز