مدیر خدمات شهری و محیط زیست شهرداری ناحیه 5از اجرای طرح رسیدگی به وضعیت مخازن و زیر مخزنی ها با هدف بهبود وضعیت بصری ناحیه خبر داد.

به گزارش مرور نیوز سیامک بازرگان  از شستشو،گند زدایی و رنگ آمیزی 400 مخزن زباله مکانیزه در سطح ناحیه خبر داد و گفت: باتوجه به فرارسیدن فصل جدید ،طرح شستشو،گند زدایی و رنگ آمیزی مخازن زباله،با هدف جلوگیری از پراکندگی مواد آلوده و حفظ بهداشت محیط زیست در دستور کار این واحد قرار گرفت که در حال انجام می باشد.
مدبر اداره خدمات شهری خاطر نشان کرد ،با برنامه ریزی های منظم و هدفمند ، اداره امور شهری و فضای سبز ناحیه ،نسبت به رنگ آمیزی کلیه سطل های زباله موجود در سطح شهر و پارکها که نیاز به  رنگ آمیزی مجدد داشتند ، اقدام نمود.
بازرگان افزود:علاوه بر طرح  رنگ آمیزی مخازن زباله،گندزدایی  کلیه مخازن سطح ناحیه  نیز در حال انجام است که تا پایان هفته جاری به اتمام خواهد رسید.