عبدالحمید امامی و مصطفی سلیمی طی نامه های جداگانه به محسن هاشمی از کاندیداتوری شهرداری تهران انصراف دادند.

به گزارش مرور نیوز، عبدالحمید امامی و مصطفی سلیمی طی نامه های جداگانه خطاب به محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران از کاندیداتوری شهرداری تهران انصراف دادند.

قرار است در جلسه امروز شورای شهر تهران 5 گزینه نهایی شهرداری تهران معرفی شوند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز