دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: باید این تصمیمات به گونه ای باشد که باعث رانت و فساد نشود زیرا عده ایی هستند همیشه که به اطلاعات دسترسی دارند.

به گزارش مرور نیوز، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در خصوص مفاسد اقتصادی گفت: یکی از الزامات مبارزه صحیح با فساد همکاری سه قوه با هم است و برای مبارزه با فساد هیچ دستگاهی به تنهایی موفق نمی شود اگر قرار باشد قوه قضاییه تنها کار کند موفق نمی شود.

وی ادامه داد: امروز این همکاری نسبت به گذشته بهتر شده است بنابراین همکاری سه قوه و عزم ملی که در سخنان رهبری هم به آن اشاره شده است کنارهم ما را به موفقیت می رساند.

دولت آبادی درخصوص الزامات موفقیت در بحث مبارزه با فساد گفت: یکی از الزامات تصمیم هایی است که از سوی دستگاه ها به خصوص دستگاه های اجرایی گرفته می شود که باید به گونه ایی باشد که منجر به فساد نشود.

وی افزود: شما شاهد بودید که وقتی ارز تک نرخی شد برای عده ای رانت ایجاد شد و آن چیزی که دولت به عنوان قیمت ارز با رقم ۴۲۰۰ می گفت در بازار نبود البته این موضوع فقط مربوط به این دولت فعلی هم نیست و در گذشته هم بوده است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: باید این تصمیمات به گونه ای باشد که باعث رانت و فساد نشود زیرا عده ایی هستند همیشه که به اطلاعات دسترسی دارند و به محض آنکه حرف از دلار ۴۲۰۰ شد رفتند و ثبت سفارش کردند و کلی شرکت صوری راه انداختند.

وی گفت: نقش تصمیمات در بحث مبارزه با فساد مهم است اما نکته بعدی وظیفه دستگاه هاست. دستگاه ها باید به وظایف خودشان عمل کنند.

دولت آبادی گفت: در همین بحث پولشویی براساس قانون بانکها موظفند رقم های معینی را گزارش کنند در حالی که برخی از بانک ها این گزارش ها را اعلام نمیکنند و قصدشان راضی نگهداشتن مشتری هایشان است که نتیجه آن می شود وقوع پولشویی.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: در پرونده ثبت سفارش کالا به خصوص خودرو اتفاقی رخ داد که اگر دستگاه ها به درستی به وظایف خود عمل کرده بودند شاهد یان فساد نبودیم. گاهی وظایف هم انجام می شود اما نظارت بعدی انجام نمی شود و نمونه اش همین بحث ثبت سفارش ها بود که سامانه در اختیار بخش خصوصی بود و ۱۲ نفر از بیرون وزارتخانه به آن دسترسی داشتند که اتفاقا متهمانش هم چند روز قبل بازداشت شدند.

درخصوص رسیدگی به فساد گفت: ظرف ۶ ماه گذشته بیش از ۱۷۰۰ نفر احضار شدند و ۴۰۰ نفر بازداشت شدند.

وی افزود: ۳ نفر محکوم به اعدام شدند و ۴۸ نفر همین الان در زندان در حال تحمل حبس هستند و ۱۶۰ نفر همین الان به عنوان متهم در زندان هستند.

وی افزود: چرا یک نفر می‌تواند در سامانه رجیستری هزاران تلفن را به نام خودش ثبت کند؟آیا کسی می‌تواند در خانه اش بنشیند و موبایل را در سامانه ثبت کند ما در حال حاضر بیش از ۵۰ هزار موبایل را شناسایی کرده‌ایم که توسط یک نفر آن هم در خانه ثبت شده است.

دولت آبادی گفت: ما می‌گوییم اگر شما سامانه درست کردید پس چرا بر عملکرد آن نظارت نکردید چگونه ۵۰ هزار تلفن بدون آنکه فردی سفر خارجی رفته باشد ثبت شده است.چرا برای یک نفر رانت ایجاد می‌شود؟

دادستان تهران گفت: نکته بعدی در مبارزه با فساد عوامل تاثیر گذار است که این ها آسیبهای مستقیم وارد می‌کنند یکی از آنها همین بحث شرکتهای صوری است که مثل برق و باد شرکت ایجاد می‌کنند و به واسطه آن ارز دریافت می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: دوم ضمانتنامه ها هستند که از سوی بانک ها بدون قید و شرط صادر می‌شود و سوم پرداخت تسهیلات است که به واسطه برخی رانت ها و وابستگی ها صورت میگیرد مثل همان اتفاقی که در پرونده بانک سرمایه رخ داد.

وی یکی دیگر از موارد فساد آمیز را عدم وصول معوقات بانکی نام برد و گفت: بانکها تسهیلات را آسان می‌دهند اما در پیگیری معوقات کند عمل میکنند.

دادستان تهران گفت: موضوع بعدی عملکرد صرافی ها و بحث کارتهای بازرگانی است که ما شاهد اجاره کارت بازرگانی هستیم که بعضا از افراد روستایی بهره گرفتند.

جعفری دولت آبادی در خصوص سیاست های مقابله ای نیز گفت: ما سیاستهای مان در دو بخش مقابله ایی و پیشگیرانه است ما در حوزه مقابله در خط آخر قرار داریم و دستگاه ها نباید اجازه بدهند بسیاری از موارد رخ بدهد.

وی گفت: قوه قضاییه وقتی ورود می‌کند که جرمی رخ بدهد البته نه اینکه در حوزه پیشگیری نتواند ورود پیدا کند اما این ورود مستلزم همکاری همه دستگاه ها با یکدیگر است.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: ارز در کشور ما به یک شاخص تبدیل شده است و با بالا و پایین شدن قیمت آن وضع اقتصادی بهم می‌خورد و دوم بحث خصوصی سازی است که وقتی واگذاری های انجام شده براساس ضوابط نباشد می شود رانت و فساد برای یک سری از افراد.

جعفری دولت آبادی گفت: ما دو جور رسیدگی داشته ایم عادی و ویژه ما در سالهای گذشته به پرونده ها به صورت عادی رسیدگی می‌کردیم اما از تیرماه امسال شیوه مبارزه تغییر کرد و ما از رهبری استجازه‌ای گرفتیم که سه شاخص داشت.

وی ادامه داد: این سه شاخص عبارت بودند از سرعت بیشتر، دقت بیشتر و قاطعیت بیشتر که شما دیدید که احکام اجرا شد و دیدید که ظرف ۶ ماه گشذته بیش از ۱۷۰۰ نفر احضار شدند و ۴۰۰ نفر بازداشت شدند و ۳ نفر محکوم به اعدام شدند و ۴۸ نفر همین الان در زندان هستند و ۱۶۰ نفر همین الان به عنوان متهم در زندان هستند.

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: در این دوره از رسیدگی ها پرونده‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند شرکتهایی که ارز گرفتند اما کالا نیاوردند که بیش از ۱۵۰ شرکت هستند. دوم پرونده مهم ماشین های خارجی است که ۹ هزار ماشین در این پرونده تخلف شده است که ۳۰ متهم در بازداشت دارد.

وی افزود: دسته سوم پرونده مربوط به قاچاق کالا و پتروشیمی است که ۵ پرونده مهم در پیش ما وجود دارد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز