لایحه طراحی پایش و اجرای نماهای شهر تهران تصویب شد.

به گزارش مرور نیوز، بهاره آروین در جریان بررسی این لایحه گفت: شهرداری تهران باید در این رابطه ضوابط لازم را ایجاد می کرد اما از آنجا که اقدام به این کار نکرده، ساختاری را ایجاد کرده است تا در آن درخصوص نماهای ساختمانی تصمیم گیری شود.

عضو هیات رییسه شورای شهر تهران افزود: تصویب این لایحه فقط رسمیت بخشیدن به ساختاری است که شهرداری ایجاد کرده است. ما با تصویب این لایحه باعث می شویم روند صدور پروانه طولانی تر شود و اگر مردم اکنون ملزم به دریافت صد مجوز هستند، مجبور شوند مجوزهای دیگری را هم اخذ کنند.

در ادامه این جلسه، کلیات لایحه "طراحی پایش و اجرای نماهای شهر تهران" با ۱۳ موافق به تصویب رسید و مقرر شد جزئیات آن در جلسه بعد مورد بررسی قرار گیرد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز