هرگونه پذیرایی و تهیه هدیه در جلسه دفاع ممنوع شده است.

به گزارش مرور نیوز، دانشگاه آزاد اسلامی در راستای عدم تحمیل هزینه های اضافی بر دانشجویان ، تهیه هرگونه پذیرایی و هدیه را در جلسه دفاع از پایان نامه ممنوع کرد.

دانشگاه آزاد اسلامی مسئولیت اجرای این بخشنامه را بر عهده معاونان پژوهش و فناوری گذاشته است.

این بخشنامه هرگونه پذیرایی را به هر نحو ممکن ممنوع کرده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز