این شکاف روز گذشته به طول 80 متر با عمق تقریبی دو متر بود که امروز این شکاف بیش از روز گذشته عمق پیدا کرده است.

به گزارش مرور نیوز، شکاف ایجاد شده در جاده کرج به چالوس که دیروز به طول 80 متر باز شده بود، اکنون عمق بیشتری پیدا کرده است.

شکاف جاده چالوس

براساس شواهد عینی این شکاف روز گذشته به طول 80 متر با عمق تقریبی دو متر بود که امروز این شکاف بیش از روز گذشته عمق پیدا کرده است و همین امر احتمال اجرای محدودیت های ترافیکی و مسدود شدن این مسیر را به دنبال دارد.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز