فرماندار شهرستان باوی در استان خوزستان دستور تخلیه شهر شیبان را در پی شکست سیل‌بند اول و احتمال وقوع سیل صادر کرد .

به گزارش مرور نیوز، ورناصری در رابطه با وقوع سیل در منطقه شیبان اظهار داشت: تصمیم تخلیه شهر در پی شکسته شدن سیل بند اول رخ داده و هم اکنون نیروهای عملیاتی در حال احداث سیل بند دوم هستند .

شیبان شهری 40 هزارنفری، در ابتدای جاده اهواز به شوشتر واقع شده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز