ششمین جلسه دادگاه حسین هدایتی و 10 متهم دیگر این پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی دقایقی پیش در شعبه سوم رسیدگی به جرایم اقتصادی آغاز شد.

به گزارش مرور نیوز، ششمین جلسه دادگاه حسین هدایتی و 10 متهم دیگر این پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی دقایقی پیش در شعبه سوم رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌ مقام  آغاز شد.

در پنجمین جلسه رسیدگی به این پرونده در تاریخ 27 اسفند ماه 1397 حسین هدایتی و وکیل مدافع وی مطالبی را تحت عنوان آخرین دفاع بیان کردند و نماینده دادستان نیز در واکنش به اظهارات مطرح شده به تشریح کیفرخواست پرداخت.

قاضی مسعودی مقام در پایان پنجمین جلسه دادگاه گفت: با توجه به اینکه یک جلسه دیگر برای این دادگاه نیاز است، تاریخ رسیدگی بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز