چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده موسسات مالی قرار بود روز گذشته برگزار شود که به تشخیص قاضی صلواتی ادامه رسیدگی به امروز موکول شد.

به گزارش مرور نیوز، در سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات موسسات مالی نماینده حقوقی سازمان تعاونی روستایی به طرح شکایت پرداخت و امیر حسین آزاد مدیرعامل شرکت تعاونی ولیعصر به عنوان متهم ردیف اول پرونده دفاعیات خود را مطرح کرد و پس از پایان این جلسه قاضی صلواتی گفت: با توجه به اینکه اظهارات نماینده دادستان و نماینده حقوقی بانک مرکزی مانده است ادامه جلسه فردا برگزار می‌شود.  

بر اساس تصمیم قاضی رسیدگی کننده قرار بر این بود که چهارمین جلسه رسیدگی به این پرونده روز گذشته (سه شنبه) برگزار شود که به تشخیص قاضی صلواتی ادامه رسیدگی به امروز(چهارشنبه) موکول شد.

در این پرونده سرمایه گذاران این موسسات ۹۱ هزار نفر هستند که ۶ هزار و ۳۶ نفر از آنها برای شکایت مراجعه کرده‌اند. تعهد باقی مانده تعاونی البرز ایرانیان ۱۴۰۰ میلیارد و تعهد باقی مانده تعاونی ولیعصر ۲۵۰ میلیارد است. این پرونده ۴ متهم دارد و یکی از متهمان با وثیقه آزاد است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز