جلسه هشتم رسیدگی به پرونده اتهامات مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر آغاز شد .

به گزارش مرور نیوز، رسیدگی به پرونده موسوم به شرکت بازرگانی پتروشیمی ۱۴ متهم دارد که در دادگاه کیفری شعبه ۳ و به ریاست قاضی مسعودی‌ مقام برگزار می‌شود. در هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر آن، متهم علیرضا علایی رحمانی به ارایه دفاعیات خود پرداخت.

همچنین در این جلسه وکیل مدافع متهم به دفاع از موکلش پرداخت و نماینده دادستان و نماینده شرکت ملی پتروشیمی نیز توضیحات خود را در خصوص مسائل مطرح در پرونده ارائه کردند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز