مسئول بخش معاینات روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور ازتشکیل پرونده شخصیت برای محمدعلی نجفی خبر داد.

به گزارش مرور نیوز، صابری در این باره اظهار کرد: بنا به دستور دادستانی پرونده شخصیت برای محمدعلی نجفی شهردار پیشین تشکیل شده است. وی افزود: پرونده شخصیت بر اساس ماده ۲۰۳ آئین دادرسی کیفری برای متهمان جرایم درجه ۴ به بالا، تشکیل می‌شود.

صابری اضافه کرد: پرونده شخصیت اولیه تشکیل شده که بخشی از آن مصاحبه روانپزشکی بوده است، وضعیت روانی این فرد در حال حاضر بررسی شده است و اقدامات اولیه و مقدماتی انجام و پرونده تکمیل و به دادگاه ارسال شده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز