دادستان تهران بیان کرد : با توجه به اهمیت بیت المال و حقوق عامه، دادستانی در مواردی که باعث اطاله شده شخصاً ورود و در رفع آن از تمام ظرفیت­‌های قانونی استفاده خواهد کرد.

​به گزارش مرور نیوز، نشستی با موضوع تبیین صلاحیت‌های قانونی و پیگیری مسائل مربوط به دادسرای کارکنان دولت و دادسرای امور بین الملل  با حضور دادستان تهران، معاونین دادستان، بازپرسان و دادیاران شاغل دراین دو دادسرا برگزار شد.

علی القاصی مهر در این جلسه ضمن تبیین صلاحیت و جایگاه قانونی این دو دادسرا  و با توجه به اهمیت اتهامات و جایگاه اشخاصی که به این دادسرا دعوت، احضار، جلب و یا بازداشت می­ شوند، تاکید کرد: حفظ احترام متقابل همراه با سرعت در رسیدگی، دقت و قاطعیت بر اساس موازین قانونی ضروری است، لکن هیچ چیز باعث نفوذپذیری، تغییر در تصمیم قضایی و یا اطاله در جریان دادرسی نخواهد شد.

وی افزود : با توجه به اهمیت بیت المال و حقوق عامه ، دادستانی در مواردی که باعث اطاله شده شخصاً ورود و در رفع آن از تمام ظرفیت­‌های قانونی استفاده خواهد کرد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز