میرلوحی گفت : رویکرد شورای شهر در خصوص انضباط مالی رویکرد شفافیت مشخص است.

به گزارش مرور نیوز، محمود میرلوحی در جریان صد و چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به طرح ارایه شده برای بهبود عملکرد ذی‌حسابی شهرداری تهران ، گفت: رویکرد شورای شهر در خصوص انضباط مالی رویکرد شفافیت مشخص است.

وی افزود: درست است که ذی‌حساب مسؤول تشخیص برخی از اسناد نیست اما مسؤول تطبیق اسناد و گزارش‌ها است.

میرلوحی گفت: ما می‌دانیم که برخلاف آنچه دوستان در گزارش‌هایشان فقط اعلام می‌کنند که این میزان از دیون را پرداخت کردیم کار درستی نیست و ما نمی‌دانیم چه نسبتی در پرداخت‌ها اشاره شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شهرداری تهران ، گفت: باید تاکید کنیم که به طور منظم ذی‌حسابان گزارش ارایه دهند.

وی در خصوص بدهی‌ها و شفافیت در نحوه پرداخت آنها هم افزود: به نظرم باید بحث مالی و ذی‌حسابی از یکدیگر جدا شود تا گزارش‌های ارایه شده از قوام بیشتری برخوردار باشد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران ، گفت: به نظرم بهتر بود بخش‌های خزانه و مالی با یکدیگر تلفیق شده اما بخش ذی‌حسابی از آن جدا شود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز