آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور از سوی آیت الله رئیسی ابلاغ شد تا دست بازرسان در انجام وظایف محوله بازتر باشد.

به گزارش مرور نیوز، آیین‌نامه اجرایی رییس قوه قضاییه درخصوص قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابلاغ شد.

قانون سازمان بازرسی کل کشور در سال ۹۳ اصلاح و تبدیل به قانون دائمی شد. در آن قانون چندین ماده تغییر کرد و سازمان موظف شده بود که ظرف مدت معینی آئین‌نامه اجرایی را تدوین و به رؤیت رئیس قوه برساند.

در ماه‌های آخر سال ۹۳ این آئین‌نامه تدوین و به قوه ارسال‌ شد ولی به‌رغم بررسی در معاونت حقوقی، معاونت اول و کمیته تخصصی علمی دفتر رئیس قوه قضائیه تا این لحظه به سازمان ابلاغ نشده بود؛ که در تاریخ ۲۵ خرداد ۹۸ این آیین‌نامه از سوی آیت‌الله رئیسی ، مصوب و به سازمان جهت اجرا ابلاغ شد.

در بخش نظارت و بازرسی این آیین‌نامه تأکید شده که انجام هر گونه نظارت و بازرسی مستلزم صدور حکم مأموریت از سوی رئیس سازمان یا مقام مجاز از طرف ایشان خواهد بود. بازرس کل استان در حوزه مأموریت خود می‌تواند درباره برنامه‌های مصوب و موردی نسبت به صدور احکام مأموریت نظارت و بازرسی اقدام کند. 

همچنین بازرسی از استانداری، دیوان محاسبات استان، اداره کل اطلاعات واحدهای نظامی و انتظامی استان با هماهنگی معاون ذیربط و همکاری نیروهای آن معاونت توسط بازرسی کل استان و با حکم رئیس یا معاون سازمان انجام خواهد شد.

بر اساس این آیین‌نامه همچنین سازمان می‌تواند در مرکز به تعداد لازم معاونت و بازرسی امور داشته باشد و در خارج از مرکز نیز در صورت اقتضاء منطقه و در مراکز استان‌ها بازرسی کل و در شهرستان‌ها نمایندگی به تشخیص رئیس سازمان ایجاد شود.

همچنین بازرسی از امور اداری و مالی مراجع قضایی و سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه با اجازه و موافقت ریاست قوه قضاییه انجام می‌گیرد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز