جلسه سوم دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل شرکت نادین فرتاک پارسیان که در حین خروج از کشور دستگیر شد، آغاز شده است .

به گزارش مرور نیوز، جلسه سوم دادگاه رسیدگی به اتهامات مریم هاشمی ، مدیرعامل شرکت نادین فرتاک پارسیان که در حین خروج از کشور دستگیر شد، محمد هاشمی فرزند محمدرضا، علی هاشمی فرزند محمد، مصطفی هاشمی فرزند محمدرضا، محمدرضا هاشمی فرزند محمد، حسن هاشمی فرزند علی اکبر، ابوالفضل هاشمی فرزند غلامحسین، محسن ثابت قدم راسخ فرزند علیرضا، ابراهیم مختاری فرزند احمد و ب هرام شازده احمدی فرزند اکبر به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری و سردستگی گروه مجرمانه و تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی با ۲۶۴ نفر شاکی به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.

در دومین جلسه رسیدگی به این پرونده تعدادی از شاکیان درخواست خود را مطرح کردند و متهمه مریم هاشمی به ارائه دفاعیات خود پرداخت.

همچنین در ادامه، نماینده دادستان در خصوص اظهارات مریم هاشمی متهم ردیف اول این پرونده توضیحاتی ارائه کرد.

در اولین جلسه رسیدگی به این پرونده، کیفرخواست متهمان توسط نماینده دادستان قرائت شد.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز