در جلسه شورای شهر بررسی پلاک ثبتی برای تشخیص باغ و غیرباغ بودن تعدادی از زمین‌ها انجام گرفت که در این زمینه اعضای شورای شهر نظرات مختلفی داشتند.

به گزارش مرور نیوز، زهرا صدراعظم نوری درمورد یکی از پرونده‌های پلاک ثبتی اظهار داشت: اگر رای به غیر باغ بدهید حدود 30 اصله درخت موجود در باغ قطع می‌شود و این در حالی است که هر درخت برای خود ارزش اکولوژیک دارد و قطع کردن آن محدود کردن ریه‌های تنفسی شه راست و برای تهرانی‌ها مشکل ایجاد می‌کند. 

وی بیان داشت: مصوبه برج باغ از سال 82  بر سر باغات تهران بلا آورد و آنها را نابود کرد. این رویه غلط است و به هیچ عنوان نباید ادامه یابد. 

در ادامه جلسه امروز شورا،  باغی با حدود 100 اصله درخت که برای بنیاد شهید بود مورد بررسی قرار گرفت و اعضای شورای شهر نیز نسبت به این موضوع نظرات مختلفی داشتند. 

صدراعظم نوری در این زمینه گفت:  به نظرم باغ‌هایی که متعلق به نهادهای عمومی است متعلق به مردم است و باید حفظ و برگردانده شود. 

نوری خاطرنشان کرد: نباید خودمان را گول بزنیم و ادعای حفاظت و صیانت از باغات را داشته باشیم و مدام رای به غیرباغ بودن دهیم. 

در ادامه میرلوحی عضو دیگر شورای شهر تهران گفت: در پایتخت یا باید بسازند و مجوز دهیم و یا نه چه به اسم باغ و چه مزروعی و معتقدم اگر پلاک ثبتی‌ها را به سه بخش باغ، مزروعی و مسکونی تقسیم کنیم تبعات زیادی در آینده خواهد داشت و مخالفم کلمه مزروعی بکار رفته باشد. 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز