رئیس قوه‌قضائیه طی بخشنامه‌ای روسای کل دادگستری‌ها را موظف کرد شعبی از دادگاه‌ها به عنوان شعبه تخصصی برای اجرای آرای شورای رقابت تعیین شود.

به گزارش مرور نیوز، آیت الله سید ابراهیم رئیسی طی بخشنامه‌ای تحت عنوان « اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تسهیل رقابت، منع انحصار و جلوگیری از اخلال در رقابت» به مراجع قضایی و سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغیه مورخ 29 بهمن سال 92 مقام معظم رهبری و با هدف تسهیل رقابت، منع انحصار و جلوگیری از اخلال در رقابت، موضوع بند 20 ماده یک و مواد 44 تا 47 قانون نحوه اجرای آراء صادره از شورای رقابت ، موضوع مواد 62 و 70 قانون مذکور و با توجه به وظایف دستگاه قضایی مقتضی است.

  1. دادستان‌ها ضمن بررسی موارد فوق‌الذکر، چنانچه به مواردی از اخلال در رقابت در حوزه کسب و کار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بنگاه‌های اقتصادی برخورد کنند، پس از انجام تحقیقات لازم و تهیه مستندات نسبت به اعلام شکایت به شورای رقابت اقدام و مراتب را به دادستان کل کشور نیز برای پیگیری اعلام کنند.
  2. روسای کل دادگستری‌ استان‌ها ترتیبی اتخاذ کنند که در مراکز استان‌ و شهرهای مهم، شعبی از دادگاه‌ها به عنوان شعبه تخصصی جهت اجرای آراء شورای رقابت تعیین تا نسبت به اجرای آراء مذکور اقدام و نتیجه اقدامات را به شورای رقابت اعلام کند.
  3. دیوان عدالت اداری با تخصیص شعبه‌ای از شعب دیوان به شکایات مربوط به آراء و تصمیمات شورای رقابت رسیدگی و اتخا تصمیم کند.
  4. سازمان بازرسی کل کشور در مواجهه با تخلفات موضوع صلاحیت رسیدگی شورای رقابت، ضمن بررسی در صورت احراز تخلف یا سوء جریان مراتب را برای رسیدگی به شورای رقابت اعلام و نسبت به اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از سوء جریان اقدام مقتضی معمول کند.
  5. نظارت و پیگیری بر اجرای صحیح این بخشنامه بر عهده دادستان کل کشور است.
عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز