بر اساس آمار شرکت کنترل کیفیت هوای تهران وضعیت هوای شهر تهران امروز سالم است .

به گزارش مرور نیوز، براساس آخرین آمار شرکت کنترل کیفیت هوای تهران ،‌ شاخص کیفیت هوای تهران هم اکنون بر روی عدد 60 قرار دارد و وضعیت هوای پایتخت سالم است. 

بر اساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوا،‌ تهران از ابتدای سال جاری،‌ 25 روز هوای پاک،‌ 73 روز هوای سالم،‌ 19 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و 1 روز هوای ناسلام را تجربه کرده است. 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز