سخنگوی شورای شهر تهران گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد در مناطق مختلف وحدت رویه نیست و در برخی از بخش‌ها فرایند غیرشفاف صورت می‌گیرد از طرفی در شورای شهر نیز روشن نیست که کمیسیون توافقات کجای فرآیند صدور پروانه قرار دارند.

به گزارش مرور نیوز، علی اعطا درباره طرح الزام شهرداری به ارائه لایحه فرایند صدور پروانه عملیات ساختمانی و گواهی‌های پایان کار ساختمانی اظهار داشت: این طرح در اردیبهشت 98 با امضای 16 نفر تقدیم هیأت رئیسه و پس از آن به کمیسیون معماری و شهرسازی ارائه شد.

وی افزود: در بحث صدور پروانه عملیات ساختمانی اکنون فرآیند به تصویب شورا نرسیده لذا ما در حوزه نظارتی مبنای روشنی نداریم تا گام‌های مختلف را بررسی کنیم و ببینیم در مناطق چه می‌گذرد.

سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد در مناطق مختلف وحدت رویه نیست و در برخی از بخش‌ها فرایند غیرشفاف صورت می‌گیرد از طرفی در شورای شهر نیز روشن نیست که کمیسیون توافقات کجای فرآیند صدور پروانه قرار دارند و یا در چه مرحله‌ای شورای معماری ورود می‌کند بنابر این در طول فرآیند نمی‌توانیم نظارت کنیم

وی گفت: تفسیرپذیری از این فرآیند باید حذف شود و همه گواهی ساختمانی و پروانه‌ها همچنین مقاوم‌سازی و گواهی پایان کار و عدم خلافی فرآیند آن باید به تصویب شورا برسد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز