جلسه بیست و یکم رسیدگی به پرونده بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.

به گزارش مرور نیوز، در جلسه بیستم رسیدگی به پرونده بانک سرمایه نماینده دادستان ادامه کیفرخواست متهمین پرونده را قرائت کرد و زاهدی متهم ردیف اول و وکیل مدافع او و مانی رهبری متهم ردیف دوم پرونده دفاعیات خود را بیان کردند.

در نوزدهمین جلسه این پرونده وکیل مدافع پرویز احمدی به بیان دفاعیات خود از موکلش پرداخت و در ادامه جلسه نماینده دادستان کیفرخواست ۱۱ نفر از ۲۱ نفر متهم دیگر این پرونده را قرائت کرد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز