عضو شورای شهر تهران گفت: انضباط مالی نسبت به دوره‌ های گذشته افزایش یافته است.

به گزارش مرور نیوز،  شهربانو امانی ، عضو شورای شهر تهران درخصوص گزارش مالی شهرداری تهران اظهار کرد: انضباط مالی نسبت به دوره‌های گذشته افزایش یافته است.

وی افزود: درآمدهای ناپایدار ما ۶۹ درصد است و این در حالی است که ما ۷۵۰ میلیارد تومان حقوق و دستمزد پرداخت می‌کنیم.

شهربانو امانی گفت: این یعنی اینکه ما به سراغ درآمدهای پایدار نرفته‌ایم و هنوز هم دنبال درآمدهای ناپایداریم.

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران به این سخنان واکنش نشان داد و گفت: درآمدهای پایدار پیش  از این ۲۰ درصد بود اما الان ۳۰ درصد است و یعنی ۱۰ درصد رشد داشته است و این یعنی پیشرفت.

امانی گفت: این رشد 10 درصدی خیلی کم است و توقع داشتیم بیشتر باشد.

وی گفت: شهرداری موظف بوده است که خطوط حمل و نقل عمومی را افزایش دهد و ما دوست داریم گزارشی ارائه شود که برای این امر شهرداری چه کرده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز