سومین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده صبح فردا برگزار می شود.

به گزارش مرور نیوز، سومین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده صبح فردا (6 مهر) در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار خواهد شد.

دراین پرونده همچنین احمد رضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا متهم هستند.

اتهامات شبنم نعمت‌زاده فرزند محمدرضا دایر بر مشارکت در اخلال عمده درنظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو) به منظور ایجاد انحصار و اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخلف از تعهدات مربوط در قبال تامین کنندگان دارو با علم به موثر بودن اقدام‌ها در ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران منجر به کسب منفعت، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز از طریق ایجاد موسسه پزشکی در استان مزبور بدون مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نگهداری غیرمجاز دارو (قاچاق) بدون انجام تشریفات قانونی است.

اتهامات احمدرضا لشگری‌پور فرزند هوشنگ و شرکت توسعه دارویی رسا دایر بر  مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو) به منظور ایجاد انحصار و اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخلف از تعهدات مربوط در قبال تامین کنندگان دارو با علم به موثر بودن اقدام‌ها درضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران منجر به کسب منفعت و مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور است.

نعمت زاده که در جلسه اول به دفاع از خود پرداخت، قرار است فردا دفاعیاتش را در دادگاه کامل کند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز