نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: پیشنهادی برای لغو بازنشستگی زودهنگام طی برنامه ششم توسعه در مجلس مطرح نشده است.

به گزارش مرور نیوز، صدیف بدری در خصوص پذیرش یا رد تبصره ۲۴ لایحه برنامه ششم توسعه مبنی بر حذف بازنشستگی زودهنگام افزود: تاکنون پیشنهادی در این خصوص طرح نشده است.

وی با بیان اینکه منعی برای بازنشستگی زودهنگام در برنامه ششم مطرح نشده است، اضافه کرد: در صورتی لغو بازنشستگی زودهنگام خواهیم داشت که این طرح پیشنهاد شده و مورد بررسی قرار گیرد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص محاسبه حقوق بازنشستگی به جای دو سال بر مبنای حقوق پنج سال آخر کاری فرد ادامه داد: این طرح از سوی دولت در سال گذشته مطرح شده بود.

بدری افزود: در مجلس دهم لازم بود مجدداً طرح شود که البته نشد و در صورتی که طرح می‌شد نیز با مخالفت نمایندگان همراه می‌شد.

وی متذکر شد: بر همین اساس حقوق بازنشستگی افراد بر مبنای حقوق دو سال پایانی دریافتی محاسبه می‌شود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز