چهار متخلف شکار وصید در شهرستان سمیرم دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

به گزارش مرور نیوز از اصفهان، این شکارچیان متخلف توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سمیرم به هنگام پایش و کنترل مناطق و زیستگاه های محدوده دریاچه شکار ممنوع حنا، زیستگاه های آزاد گردنه پشته و خرقه سمیرم دستگیر شدند.

در بازرسی از متخلفان یک قبضه اسلحه شکاری ۵ تیرغیرمجاز(قاچاق)، ۳ قبضه اسلحه شکاری دولول مجاز، سه قطعه کبک و یک قطعه مرغابی و تعداد یک تیر فشنگ غیرمجاز چهارپاره و ۸ تیر فشنگ ساچمه کشف و ضبط شد.

منطقه شکار ممنوع حنا با وسعت ۷۸ هزار هکتار در شهرستان سمیرم زیستگاه قوچ و میش و گراز وحشی بوده و پهنه های آبی و دریاچه منطقه شکارممنوع حنا و قره قاچ وردشت دارای باربوس ماهیان و یکی از کانون های تجمع و مهاجرت پرندگان آبزی و کنار آبزی از عرض های شمالی در طول فصل پاییز و زمستان در استان اصفهان می باشد.

طبق بند ب ماده ۱۲ قانون شکار وصید شکار غیر مجاز جانوران وحشی جرم محسوب و مستوجب مجازات می باشد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز