تابلو تپ چنجر ترانسهای پست 20/63کیلو ولت شهید میرحاج سمنان نصب و راه اندازی شد.

به گزارش مرورنیوز، مهندس احسان عبداللهی مدیر امور انتقال مرکز و غرب معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای سمنان از خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه تابلو تپ چنجر ترانسهای پست 20/63 شهید میرحاج سمنان خبر داد و گفت: به منظور افزایش قابلیت اطمینان عملکرد تپ چنجرهای ترانسهای پست 20/63 کیلوولت شهید میرحاج سمنان طرح تعویض این تابلوها بر روی هر دو ترانس این پست با موفقیت اجرا گردید .

مهندس عبداللهی با اشاره به عملکرد تپ چنجرها در ترانس های پست های فوق توزیع اظهار داشت :تپ چنجرها در ترانسها وظیفه تغییر ولتاژ خروجی ترانسها را به منظور حفظ و تامین ولتاژ مطلوب انرژی الکتریکی را در محدوده ای مشخص بر عهده دارند که این عمل در ترانسهای قدرت به وسیله مکانیزم فرمانی بر روی ترانسهای قدرت و با قابلیت تغییر تپ ترانس به صورت ON LOAD صورت می پذیرد.

مدیر امور انتقال مرکز و غرب معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای سمنان هزینه ی این پروژه ها را بیش از 130 میلیون تومان عنوان نمود.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز