دومین رویدادکشوری هم نت فناوری اطلاعات و ارتباطات که توسط مخابرات منطقه اصفهان وباهمکاری بنیاد نخبگان ومعاونت جوانان اتاق بازرگانی برگزار شده بود با انتخاب برترین ها به کارخود پایان داد.

به گزارش مرور نیوز از اصفهان، مدیر مخابرات منطقه اصفهان در آیین اختتامیه این رویداد با اشاره به اینکه مخابرات اصفهان پیش شتاب دهنده و شتاب دهنده ایده های حوزه ITو  ICT  است، گفت: یکی از اهداف مخابرات منطقه اصفهان مشارکت ویژه در این گونه رویدادها است.

حسین کشایی آرانی با تحسین افراد و تیم های شرکت کننده در این رویداد از تعدادی از نفرات درخصوص وضعیت کارشان دراین رویدادسئوال وگفت ادامه برگزاری آن در سال های آتی منوط به پاسخ آنهاست که با ارائه پاسخ های داده شده بنده مجاب شدم جهت ادامه رویداد هم نت زیرا کارتیمی و آموزش را همگان مورد تاکید قرار دادند.

وی گفت: در این 4 روز شاهد بودیم که این رویداد فانتزی نبوده، بلکه دوستان و گروه ها با سماجت تمام کارشان را ادامه تا نتیجه بگیرند.

در این آیین کشانی مسوول جوانان اتاق بازرگانی نیز گفت: کشورهایی که به پیشرفت رسیدند در زمینه IT و ICT خوب فعالیت کردند و ثروت خوبی برای کشورشان به ارمغان آوردند، لذا راز پیشرفت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

در ادامه بنی طبا، دبیر همایش نیز گزارشی از 4 روز فعالیت گروه ها ارائه نمود و گفت: 20 گروه ایده هایشان مورد تایید قرار گرفت که نهایتا 3 گروه دارای رتبه گردیدند.

ناصر مشایخی معاون تجاری مخابرات منطقه اصفهان نیز در حاشیه پایانی این رویداد به خبرنگار ما گفت: اگر چه هدف متعالی هم نت آموزش افراد دارای ایده برای پیاده سازی یک طرح است ولی فعالیت گروهی و چگونگی تعامل با همگروهیان نیز دستاورد دیگری از این رویداد کشوری است.

در این رویداد تیم "حاشیه نگار" اول شد و تیم های "من می بینم" و "کشاورزی هوشمند" دوم وسوم شدند که تندیس هم نت به آنان اهدا شد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز