شهردار اصفهان در چهلمین برنامه از طرح «هر هفته با چند افتتاح» اظهار داشت: در این منطقه در حوزه سرانه‌های ورزشی برخی از کمبودها مشاهده می‌شود که این امر نیز در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.

به گزارش مرور نیوز از اصفهان، جمالی نژاد با اشاره به اینکه چشم‌اندازهای خوبی برای منطقه 15 شهرداری اصفهان تعریف شده، تصریح کرد: منطقه 15 در زمان الحاق به اصفهان دچار نارسایی‌ها، کمبود‌ها و چالش‌هایی بوده که با گذشته زمان و با هم‌افزایی بیشتر این منطقه با دیگر مناطق شهرداری اصفهان این کمبودها مرتفع و زمینه افزایش رضایتمندی شهروندان این منطقه فراهم شده است.

وی با بیان اینکه ما در شهرداری اصفهان تمام سعی خود را در راستای ایجاد امکانات یکنواخت برای شهروندان در منطقه 15 و دیگر مناطق شهرداری اصفهان بکار گرفتیم، اضافه کرد: همچنین شرایط را به گونه‌ای فراهم کردیم که با تعریف تسهیلات مناسب در خصوص دریافت عوارض و... مردم این منطقه زیاد درگیر بروکراسی‌های اداری نشوند.

شهردار اصفهان با اشاره به اینکه با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته رینگ چهارم ترافیکی شهر اصفهان در منطقه 15 کلید می‌خورد، اضافه کرد: راه‌اندازی کمربندی شرق اصفهان نیز از این منطقه شهرداری اصفهان عبور می‌کند که این امر در توسعه منطقه 15 تاثیر بسرایی خواهد داشت.

جمالی‌نژاد با بیان اینکه سیاست شهرداری برای توسعه در محلات محروم ایجاد موتورهای توسعه در این مناطق است، ابراز داشت: از این رو با راه‌اندازی برخی از مراکز در مناطق مختلف به دنبال آن دیگر خدمات نیز به محلات گسیل خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه با تلفیق علم و عمل در منطقه 15 و دیگر مناطق شهرداری اصفهان در راستای توسعه شهری گام برداشته‌ایم، اضافه کرد: با بهره برداری از پروژه‌های در دست اجرا و همچنین استفاده بهینه از زیرساخت‌های موجود در منطقه 15 می‌توان آینده منطقه 15 را بسیار درخشان ارزیابی کرد.

شهردار اصفهان با بیان اینکه بخش زیادی از بافت فرسوده شهر اصفهان در منطقه 15 وجود دارد، اضافه کرد: برای این امر تسهیلاتی در بسته‌های تشویقی و تخفیف 70 درصدی در دستور کار قرار گرفته است و با راه‌اندازی دفاتر تسهیل گری اقدامات بهتری صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون در سه منطقه از شهر اصفهان دفاتر تسهیل‌گری راه‌اندازی شده است، افزود: مدیر منطقه 15 شهرداری اصفهان نیز نسبت به راه‌اندازی دفتر تسهیل‌گری رغبت نشان داده است که این امر تسهیل‌گر جریان احیای بافت‌های فرسوده خواهد بود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز